จะถือเอาสนามยุทธดุจเรือนแก้ว
สละแล้วมารยาทมาตรวิถี
จะโอบอุ้มไตรรงค์ต่างนารี
สองหัตถีถือศาสตราต่างมาลัย

.-+*ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย*+-.
.+*สัญลักษณ์ รร.จปร.*+.
.+*รายการ*+.
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียนนายร้อย
ปรัชญารัชกาลที่ ๕
ในหลวง
ทูลกระหม่อมอาจารย์
กระดานข่าว
ติดต่อ
.+*ลิงค์ส่วนราชการ*+.
รัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาต
กองทัพภาคที่ ๑
ผ กองทัพภาคที่ ๒
กองทัพภาคที่ ๓
กองทัพภาคที่ ๔
.+*ลิงค์สถาบันหลัก*+.
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฏฯ
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยการทัพบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
.+*ลิงค์ศิษย์เก่า จปร.*+.
จปร.๒๖
จปร.๒๗
จปร.๓๒
จปร.๓๕
จปร.๓๖
จปร.๓๘
จปร.๔๐
จปร.๔๑
จปร.๔๒
จปร.๔๔
จปร.๔๖
จปร.๕๐
จปร.๕๑
จปร.๕๒
จปร.๕๓
.-+*ลิงค์แนะนำ*+-.
ดังตฤณ
ธรรมะไทย
พุทธทาสศึกษา
ทหารดอทเน็ต
คม เสธ.แดง
ทอทหารดอทเน็ต
เนื้อเพลงไทย
เนื้อเพลงนอก
Sanook
Kapook
Hunsa
Thaiware.+*ตราสัญลักษณ์*+.


.-+*รัชกาลที่ ๙ *+-.
ประมวลภาพพระราชพิธี
เวบคำพ่อสอน
เวบฉลองสิริราชสมบัติ ฯ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
พระราชประวัติ
นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน๑
นายช่างใหญ่ของแผ่นดิน๒
เพลงพระราชนิพนธ
พระราชดำรัส
ภาพหายาก
ส.ค.ส.พระราชทาน.+*ทูลกระหม่อมอาจารย์ *+....ขอให้นักเรียนนายร้อยลูกศิษย์ของข้าพเจ้า จงเป็นนายทหารที่ดี
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
มีความอดทน อดกลั้น และฟังความใด ๆ ด้วยวิจารณญาณ
คิดไตร่ตรองอย่างรอบครอบ ตระหนักถึงภารกิจที่มีต่อประเทศชาติ
ขณะเดียวกันเองเป็นคนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาตนเอง และีส่วนร่วม
ให้ความเจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน...

พลเอกหญิงศาสตรา์จารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

.+*ทักทาย*+.


ตั้งใจมั่น จากเด็กชาย สู่นายร้อย
จากหนุ่มน้อย จปร. รอความหวัง
รับกระบี่ ติดดาว ห้าวพลัง
ใจจริงจัง หวังปกปักษ์ รักษ์แผ่นดิน


กระบี่สั้น


.-+*บทความนักเรียนนายร้อย*+-.


     บทความเกี่ยวกับในหลวง
     นักเรียนนายร้อย
     นักเรียนใหม่
     ชีวิตจำลอง
     พิธีโยนกระกระเป๋า
     ทหารรักษาพระองค์ กรม นนร.รอ
     เพลงสยามมนุสติ
     กลอนนักเรียนนายร้อย
     กลอนนักเรียนนายเรือ
     กลอนนักเรียนนายรืออากาศ
     กลอนนักเรียนนายร้อยตำรวจ 
     คำบรรยาย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันที่ ๑๔ ก.ค. ๔๙
     เดินตามรอยเท้าพ่อ พระราชนิพนธ์ ทูลกระหม่อมอาจารย์
     บทดอกสร้อยแผ่นดิน พระราชนิพนธ์ ทูลกระหม่อมอาจารย์

.-+*บทความ*+-.

     พิธีสวนสนามราชวัลลภ
     หนังสือแนะนำ "พระราชอำนาจ" ลองอ่านดูแล้วจะรู้ว่าดีอย่างไร
     ประวัติศาสตร์ปัตตานี
     2006 SIFE Thailand National Competition อีกหนึ่งบทความสำเร็จของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
     ฤดูที่แตกต่าง
     A Friend
     ข้าคือทหารราบ
     คติพจน์ทหารม้า

     ชุมนุมเรื่องสั้น โดย ท่านพุทธทาส
     ตัวของกู ฉบับย่อ โดย ท่านพุทธทาสภิกขุ
     เสียดายคนตาย...ไม่ได้อ่าน โดย ดังตฤณ
     ธงชัยเฉลิมพล
     พระเจ้าตากสินมหาราช
     ความหมายของตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ไทย / Eng.
     ประวัติสงครามโลกครั้งที่ ๑


.-+*กระทู้ล่าสุด*+-.


ฝอ.๕ พัน๑
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๙๙ ม.๑ ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก ๒๖๐๐๑
ตั้งแต่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙